Przycinanie drzew Łódź

Przycinka drzew Łódź

 

W krajobrazie
miejskim zwłaszcza w zwartej zabudowie niewłaściwie zaprojektowane nasadzenia
lub tak zwana "uprawa dzika" - bez cięć sanitarnych, drzewa mogą stać
się zbyt duże i niebezpieczne. Dochodzi wówczas do kolizji z budynkami zarówno
z częścią nadziemną jak i podziemną (wrastanie korzenia w fundamenty -
rozsadzane). 

W warunkach
naturalnych drzewa same się zmniejszają, dostosowując się do malejących
możliwości statycznych jak i fizjologicznych. Drzewa uwalniają się samoczynnie
od gałęzi niepotrzebnych wręcz szkodliwych poprzez ich odrzucanie. Stare drzewa
nie tylko przestają rosnąć ale aktywnie redukują wysokość oraz masę korony,
jako reakcja na osłabienie systemu korzeniowego oraz "odzimka" - pnia
(jest słabsze mechaniczne i bardziej podatne na złamania np. przy wichurach).
Gdyby nie ten naturalny proces nie było by starych drzew, ponieważ
najzwyczajniej zostały by połamane przez czynniki pogodowe, jak i nadmierny
porost korony. Dobroczynna rola drzew, jak i ich ochrona prawna, zmusza nas do
"uprawy" drzew w aglomeracjach miejskich. Ze względów bezpieczeństwa
ludzi i mienia jest to szczególnie istotne, na osiedlach, przy ulicach, ciągach
komunikacyjnych. Dla zapewnienia dogodnych warunków siedliskowych przycinanie
drzew łódź jest jednym z głównych zabiegów uprawy drzew w miastach. Wyróżniamy
dwa zakresy przycinki drzew:

 • Przycinka pielęgnacyjna, nijako leży w interesie
  drzewa. Mająca na celu redukcję korony, pozostawienie właściwych konarów,
  możliwość rozrostu właściwych zdrowych gałęzi. Usunięcie posuszu i
  niedopuszczenie do naturalnego procesu odrzucania gałęzi.

 • Przycinka dla bezpieczeństwa - odsunięcie korony
  od zabudowań, linii energetycznych, przywrócenie statyki drzewa,
  zredukowanie dużych konarów mogących się odłamać przy wichurach.

Podział ten jest
istotny ze względu na następstwa jakie niesie ze sobą. Oczywiście pozytywne w
pierwszym przypadku i negatywne w drugim. Przycinka dla bezpieczeństwa jest
następstwem długoletnich zaniedbań jakie można zaobserwować w miastach.
Najczęściej widoczne jest to na przykładzie klonów sadzonych przy drogach,
widoczne "rozkrzewienie" pnia na 3 - 4 metrach. W tym miejscu drzewa
powinny być regularnie redukowane aby zachowały kulisty kształt oraz wysokość
na poziomie 6-7 metrów.

 

Pamiętajmy o tym że, drzewa „niskopienne”
nie występują naturalnie – są to drzewa szczepione na określonej wysokości w
celu dostosowania danego gatunku do warunków miejskich. Głównym celem
szczepienia jest niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu rośliny co za tym idzie
zagrożenia dla człowieka i jego mienia. Jednakże wymagają one corocznego
formowania korony, w przeciwnym wypadku odrosty tzw. „wilki” będą dążyły do
przywrócenia naturalnej formy rośliny, a miejsce szczepienia stanie się słabym
jej punktem, które w przyszłości stanie się miejscem złamania.

           Drzewa owocowe nie powinny być sadzone
w miastach (chyba że są to odmiany ozdobne) z uwagi na czynniki takie jak;
słaba gleba, konieczność wykonywania przycinki corocznej, zbiór owoców  dwa razy do roku (niedopuszczenie do
grzybicy) spady czerwcowe, zbiór dojrzałego owocu (owoce nie są zdrowe z uwagi
na zanieczyszczenie powietrza), owady zapylające pszczoły, osy bąki,
szerszenie, owady konsumujące owoc, osy, szerszenie (względy bezpieczeństwa),
konieczność wykonywania kosztownych oprysków szkodliwych dla człowieka.

   
      Odpowiedni kąt cięcia rośliny jest bardzo ważny, z
uwagi na odpowiednie gojenie ran. Większość gatunków rodzimych dobrze znosi
przycinkę szczególnie lipa, klon, kasztan, grab itd. Oczywiście można
zastosować środki doraźne w postaci „sztucznej kory” która jest nakładana
pędzlem na miejsce cięcia drzewa ( w zasadzie tylko przy pniu) lecz drastycznie
podnosi to koszty usługi oraz niesie ryzyko uszkodzenia kolejnych odrostów
rośliny ( konieczność wjechania koszem podnośnika do pnia drzewa).