Zadzwoń (+48) 605-405-404 

Przycinanie drzew Łódź

Przycinanie drzew Łódź

 

W krajobrazie miejskim zwłaszcza w zwartej zabudowie niewłaściwie zaprojektowane nasadzenia lub tak zwana "uprawa dzika" - bez cięć sanitarnych, drzewa mogą stać się zbyt duże i niebezpieczne. Dochodzi wówczas do kolizji z budynkami zarówno z częścią nadziemną jak i podziemną (wrastanie korzenia w fundamenty - rozsadzane). 

W warunkach naturalnych drzewa same się zmniejszają, dostosowując się do malejących możliwości statycznych jak i fizjologicznych. Drzewa uwalniają się samoczynnie od gałęzi niepotrzebnych wręcz szkodliwych poprzez ich odrzucanie. Stare drzewa nie tylko przestają rosnąć ale aktywnie redukują wysokość oraz masę korony, jako reakcja na osłabienie systemu korzeniowego oraz "odzimka" - pnia (jest słabsze mechaniczne i bardziej podatne na złamania np. przy wichurach). Gdyby nie ten naturalny proces nie było by starych drzew, ponieważ najzwyczajniej zostały by połamane przez czynniki pogodowe, jak i nadmierny porost korony. Dobroczynna rola drzew, jak i ich ochrona prawna, zmusza nas do "uprawy" drzew w aglomeracjach miejskich. Ze względów bezpieczeństwa ludzi i mienia jest to szczególnie istotne, na osiedlach, przy ulicach, ciągach komunikacyjnych. Dla zapewnienia dogodnych warunków siedliskowych przycinanie drzew łódź jest jednym z głównych zabiegów uprawy drzew w miastach. Wyróżniamy dwa zakresy przycinki drzew:

  • Przycinka pielęgnacyjna, nijako leży w interesie drzewa. Mająca na celu redukcję korony, pozostawienie właściwych konarów, możliwość rozrostu właściwych zdrowych gałęzi. Usunięcie posuszu i niedopuszczenie do naturalnego procesu odrzucania gałęzi.

  • Przycinka dla bezpieczeństwa - odsunięcie korony od zabudowań, linii energetycznych, przywrócenie statyki drzewa, zredukowanie dużych konarów mogących się odłamać przy wichurach.

Podział ten jest istotny ze względu na następstwa jakie niesie ze sobą. Oczywiście pozytywne w pierwszym przypadku i negatywne w drugim. Przycinka dla bezpieczeństwa jest następstwem długoletnich zaniedbań jakie można zaobserwować w miastach. Najczęściej widoczne jest to na przykładzie klonów sadzonych przy drogach, widoczne "rozkrzewienie" pnia na 3 - 4 metrach. W tym miejscu drzewa powinny być regularnie redukowane aby zachowały kulisty kształt oraz wysokość na poziomie 6-7 metrów.

 

Pamiętajmy o tym że, drzewa „niskopienne” nie występują naturalnie – są to drzewa szczepione na określonej wysokości w celu dostosowania danego gatunku do warunków miejskich. Głównym celem szczepienia jest niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu rośliny co za tym idzie zagrożenia dla człowieka i jego mienia. Jednakże wymagają one corocznego formowania korony, w przeciwnym wypadku odrosty tzw. „wilki” będą dążyły do przywrócenia naturalnej formy rośliny, a miejsce szczepienia stanie się słabym jej punktem, które w przyszłości stanie się miejscem złamania.

           Drzewa owocowe nie powinny być sadzone w miastach (chyba że są to odmiany ozdobne) z uwagi na czynniki takie jak; słaba gleba, konieczność wykonywania przycinki corocznej, zbiór owoców  dwa razy do roku (niedopuszczenie do grzybicy) spady czerwcowe, zbiór dojrzałego owocu (owoce nie są zdrowe z uwagi na zanieczyszczenie powietrza), owady zapylające pszczoły, osy bąki, szerszenie, owady konsumujące owoc, osy, szerszenie (względy bezpieczeństwa), konieczność wykonywania kosztownych oprysków szkodliwych dla człowieka.

          Odpowiedni kąt cięcia rośliny jest bardzo ważny, z uwagi na odpowiednie gojenie ran. Większość gatunków rodzimych dobrze znosi przycinkę szczególnie lipa, klon, kasztan, grab itd. Oczywiście można zastosować środki doraźne w postaci „sztucznej kory” która jest nakładana pędzlem na miejsce cięcia drzewa ( w zasadzie tylko przy pniu) lecz drastycznie podnosi to koszty usługi oraz niesie ryzyko uszkodzenia kolejnych odrostów rośliny ( konieczność wjechania koszem podnośnika do pnia drzewa).