Zadzwoń (+48) 605-405-404 

Wycinka drzew Łódź - cięcie drzew, ścinanie

Wycinka lipy około 150 lat wysokość 26m

Dla bezpieczeństwa ludzi i mienia ważną rzeczą są okresowe inspekcje drzewostanu. Zieleń w miastach jest narażona na bardzo niekorzystne warunki w okresie zimowym. Wrogiem systemu korzeniowego jest sól drogowa, która powoduje obumieranie karpy drzewa od środka. Jest to proces który na pierwszy rzut oka jest niewidoczny. Na pozór zdrowe drzewo mające mnóstwo zielonych liści może stać się śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wycinkę drzew jaką przeprowadzamy na terenie miasta Łódź zawsze uzupełniamy o nowe nasadzenia, tak aby zachować równowagę w ekosystemie miejskim.   

Wycinka drzew Łódź.

Decyzja o ścięciu drzewa: pierwszym krokiem jest rozsądna ocena stanu drzewa przez właściciela nieruchomości. O pozwoleniu na ścinkę drzewa może wpłynąć również inne czynniki niż stan zdrowotny np.: usytuowanie blisko zabudowy - domy; płoty; ciągi komunikacyjne; linie energetyczne; podziemne media;. Odpowiedni dokument na wycinkę drzew wydaje organ administracyjny dla danego regionu, urząd miasta, gminy, ochrona środowiska.

Rozbiórka drzew w trudno dostępnych miejscach z podnośnika lub alpinistyczne.

W zwartej miejskiej zabudowie wycinka drzew jest szczególnie utrudniona przez bariery architektoniczne, wówczas najbezpieczniejszym oraz najtańszym sposobem ścinki drzew jest użycie dźwigu - podnośnika koszowego. Metoda ta jest dużo tańsza od wspinaczki alpinistycznej; - szybsza; - bezpieczniejsza;. Rozbiórka drzew alpinistyczne jest używana wyłącznie tam gdzie jest niemożliwe dojechanie podnośnikiem koszowym.

Karczowanie pni.

Po wycince drzew pozostaje problem karpy i systemu korzeniowego. Jedną z metod jakiej używamy jest frezowanie pni. Służy nam do tego specjalna maszyna zwana karczownikiem. Pień jest wycinany kawałek po kawałku za pomocą głowicy z zamontowanymi frezami. Max głębokość frezowania 15 - 20 cm poniżej linii gruntu.

Wykopywanie pni.

Mechaniczna metoda usunięcia około 80% systemu korzeniowego. Polega ona na okopaniu karpy oraz  umiejętnym wyciągnięciu pniaka przy użyciu koparki 

Prześwietlanie drzew.

 
Zabieg ten polega na usunięciu części świeżych odrostów z grubych konarów nadmiernie zagęszczonej korony drzewa.
 
Redukcja koron drzew.
 
Zabieg ten polega na obniżeniu wysokości drzewa, oraz zredukowaniu masy korony i uformowaniu jej w kształt: kulisty, smukły lub eliptyczny, w zależności od gatunku drzewa oraz potrzeb wynikających z architektury zabudowy (doświetlenie budynków). 

Podcinanie suchych starych konarów.

Wycięcie suchych konarów grożących odłamaniem i uszkodzeniu mienia lub zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Przy okazji tego zabiegu najczęściej usuwany jest półpasożyt zwany jemiołą który powoduje rozprzestrzenianie się na inne gałęzie oraz obumieranie korony drzewa.